Місцеві податки та збори на 2018 рік.

 

УКРАЇНА

ЯРЕСЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

ШИШАЦЬКОГО РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 21 грудня  2017 року                                             село Яреськи

 

                                                                                          

Про встановлення ставок  акцизного  податку  на 2018 рік.

                        Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України зі змінами внесеними Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо абезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», сесія Яреськівської сільської  ради  в и р і ш и л а :

 

 

 

1. Встановити, ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання   роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету.

 

Сільський голова                                                            В.П. Палівода

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ЯРЕСЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

ШИШАЦЬКОГО РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 21 грудня  2017 року                                             село Яреськи

 

 

Про затвердження

Положення про порядок

нарахування та сплати  транспортного податку,

як  складової  податку на майно на 2018 рік.

 

                        Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України зі змінами внесеними Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо абезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», сесія Яреськівської сільської  ради  в и р і ш и л а :

 

 

  1. Затвердити Положення про порядок нарахування та сплати транспортного податку, як складової податку на майно .
  2. Офіційно оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради.
  3. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської   ради з питань бюджету.

     

                   Сільський голова                                                            В.П. Палівода

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

1

Додаток  до рішення

                                                                                         25 позачергової сесії 7 скликання

                                                                                  від 21.12.2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок нарахування та сплати  транспортного податку, як складової податку на майно.

 

1.  Загальні положення

1.1 Транспортний податок  запроваджується на території  Яреськівської сьльської  ради  на підставі »,  п.12.4 ст.12 Податкового Кодексу України із змінами внесеними  Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо абезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» із змінами та доповненнями .

1.2 Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається у законодавчо встановлений термін з дня оприлюднення до  контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники  податку на майно.

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

4.   База оподаткування

4.1.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

            5. Ставка податку

5.1.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

6. Порядок обчислення  податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2016 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2016 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7.  Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок  та строки сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.2. Строки сплати податку

8.2.1 . Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

3

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

9.  Відповідальність

9.1. Платники транспортного податку, як складової податку на майно несуть відповідальність за сплату, правильність обчислення та своєчасність подання до контролюючого органу розрахунків про нарахування та сплату податку, подання платіжних документів до установи банку  щодо оплати податку   згідно Податкового Кодексу України.

10.  Контроль

10.1.Контроль за правильністю обчислення та своєчасність сплати транспортного податку, як складової податку на майно  здійснюється Шишацьким відділенням Миргородською ОДПІ  ГУ  .

 

 

Секретар сільської ради                                             В.Г.Бухун

 

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *